10/12/2022 09:42:06

Canal ètic

Aquest Canal Ètic s'ha creat amb l'objectiu d'ajudar a prevenir les infraccions de les normes internes de conducta o normes externes que puguin ser comeses per part de qualsevol membre del PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA així com per col·laboradors i tercers que es relacionen amb l'entitat.

Clicant en el següent enllaç podeu accedir a la bústia d'informació d'infraccions i denúncies legalment establerta pel PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, SA i comunicar qualsevol infracció de la pugueu ser coneixedors, i si ho desitgeu, de manera anònima.