10/12/2022 09:02:03

Indicadors

Total import adjudicat per procediment d'adjudicació

% import adjudicat per tipus de procediment

% import adjudicat per tipus de contracte

% contractes per tipus de procediment

Relació dels principals proveïdors