21/06/2024 00:50:56

Sistemes de signatura i identificació de la seu electrònica

Per als tràmits amb ciutadans i empreses s'accepta l’ús de sistemes de signatura basats en certificats emesos per Prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança que poden ser validats pel Consorci AOC (Consorci d’Administració Oberta de Catalunya).

En particular, aquesta seu electrònica admet els certificats electrònics reconeguts o qualificats emesos, entre d’altres, pels següents Prestadors de serveis de certificació:

  • idCAT (Agència Catalana de Certificació)
  • DNI Electrònic (Ministeri de l’Interior)
  • Ceres (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-FNMT)

També s’accepten certificats qualificats de països de la Unió Europea. Podeu consultar les llistes de confiança de certificats qualificats de països de la Unió Europea a través de l'enllaç 

Podeu consultar la llista de Prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança classificats pel Consorci AOC a través de l'enllaç

Podeu consultar la llista de prestadors qualificats de serveis electrònics de confiança a nivell europeu i estatal a través de l'enllaç

Per a persones físiques també s’admeten, per identificar-se digitalment a la seu-e, els següents sistemes d’identificació basats en l’ús de contrasenyes (sistemes de clau concertada): idCat mòbil i cl@ve (permanent i PIN24H).