21/06/2024 00:12:25

Informe de contractes adjudicats segons el procediment

Total import adjudicat per procediment d'adjudicació

% import adjudicat per tipus de procediment

% import adjudicat per tipus de contracte

% contractes per tipus de procediment

Relació dels principals proveïdors