21/06/2024 01:05:20

Hora oficial

Per a qualsevol tràmit, la data i l'hora de la Seu Electrònica és l'única que té validesa legal, i no la de l'equip des del qual es fa el tràmit, tal com estableix l'article 31.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, el qual assenyala que els registres electrònics s'han de regir, a l'efecte del còmput de terminis, per la data i l'hora oficials de la Seu Electrònica. 

D'altra banda, l'article 15 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema nacional d'interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica, disposa que els sistemes o aplicacions implicats en la provisió d'un servei per via electrònica s'han de sincronitzar amb l'hora oficial, amb una precisió i un desfasament que garanteixin la certesa dels terminis establerts en el tràmit administratiu a satisfer.

En compliment d'aquestes disposicions, la Seu Electrònica del Patronat de Turisme Costa Brava Girona SA publica la data i l'hora oficials a la part superior dreta d'aquesta Seu.

La sincronització de la data i l'hora oficials publicades, tal com disposa l'apartat 2 de l'article esmentat, es realitza de conformitat amb el Real Instituto y Observatorio de la Armada Española, d'acord amb el que preveu sobre l'hora legal el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre, pel qual es declara el Laboratorio del Real Instituto y Observatorio de la Armada Española com a laboratori dipositari del patró nacional de temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia.