20/06/2024 23:02:40

Validació de certificats oficials

D'acord amb el que estableix l'article 38.6 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les seus electròniques han d'utilitzar, per identificar-se i per garantir-hi una comunicació segura, certificats reconeguts o qualificats d'autenticació de llocs web o mitjans equivalents.

Els certificats digitals de seu electrònica serveixen per assegurar que les relacions dels ciutadans es realitzen mitjançant un canal segur i una oficina pública en línia reconeguda, els quals no permeten la intrusió malintencionada de tercers.

Amb les eines de validació que es descriuen a continuació podeu verificar, amb el vostre navegador, el certificat de la Seu Electrònica de la Diputació de Girona, el qual us garanteix que hi esteu accedint, així com l'autenticitat del seu origen i la integritat i confidencialitat de les dades que intercanvieu. També podeu validar la resta de certificats emprats per la Seu Electrònica, com ara els certificats emprats fora dels seus dominis.

 

Validació del certificat de Seu Electrònica:

Valideu el certificat de Seu Electrònica de la Diputació de Girona per verificar que aquesta seu està correctament protegida, amb un certificat digital reconegut.

VALIDACIÓ SEU-E    

Aquesta eina de validació del certificat de la Seu Electrònica de la Diputació us permet descarregar les evidències electròniques d'aquesta validació.

També podeu validar el certificat de Seu Electrònica o qualsevol altre tipus de certificats i signatures mitjançant:
 

Signasuite: Validador del Consorci Administració Oberta de Catalunya

Validae: Validador del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública

EACAT: Validador de l'extranet de les administracions catalanes