29/05/2024 22:19:23

Endeutament

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona no aplica aquesta informació atès que l'entitat no té endeutament.