01/10/2023 13:13:02

Endeutament

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona no aplica aquesta informació atès que l'entitat no té endeutament.