20/06/2024 23:18:44

Competències i funcions

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA és una societat d’interès públic, classificada com una entitat pública empresarial local, sectoritzada majoritàriament per la Diputació de Girona, de qui en forma part del seu grup institucional.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA és el màxim organisme de promoció turística de les comarques gironines, quins principals objectius són:

 • Actuar de plataforma de promoció i difusió de les marques Costa Brava i Pirineu de Girona en els principals mercats emissors.
 • Donar suport a les institucions i a tot l’empresariat del territori en l’estructuració i en la comercialització dels productes i serveis turístics.
 • Vetllar per la millora de la competitivitat constant i per la sostenibilitat del desenvolupament de l’activitat turística.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA diversifica l’oferta turística, segons els interessos concrets i específics de la motivació de viatge, mitjançant els diferents Clubs de Producte que, actualment, agrupen més de vuit-centes cinquanta empreses i institucions del sector turístic gironí.

Els clubs de màrqueting i de producte del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA són els següents:

 • Natura i Turisme Actiu
 • Cultura i Identitat
 • Salut i Benestar
 • Ruta del Vi DO Empordà
 • Enogastronomia
 • Unique – Premium
 • MICE
 • Golf
 • Esportiu