20/06/2024 22:56:47

Resolucions de les sol·licituds d'accés a la informació pública

En aquest espai es publica informació sobre la gestió de les sol·licituds de dret d'accés a la informació pública rebudes al Patronat de Turisme Costa Brava Girona. S'informa sobre l'estat de tramitació de les mateixes així com sobre el compliment dels terminis de resolució establerts a la normativa de transparència. 

Les dades relatives a l'any en curs, s'actualitzen trimetralment.