10/12/2022 10:28:57

Declaració responsable per contractes menors i privats

Podeu descarregar-vos el document en català, castellà o anglès.

Un cop descarregat, deseu-lo al disc dur, empleneu-lo i signeu-lo amb el certificat digital del representant legal de l'empresa o amb el certificat digital de persona física (autònom).