10/12/2022 09:09:53

La seu electrònica (Seu-e) del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA és un punt d’accés disponible per als ciutadans, les entitats, les empreses i les administracions públiques a través de les xarxes de telecomunicacions, mitjançant el qual es difonen els tràmits i serveis que presta aquest organisme i es fa pública informació institucional i de gestió administrativa de l’entitat.

Agenda

12/12/2022 08:30

Tribunal: Entrevista selecció plaça Responsable Online

12/12/2022 12:00

Reunió de Presidència

13/12/2022 09:00

Obertura sobre Aa-b de la licitació de Streaming

13/12/2022 13:45

Reunió telemàtica amb els Consells Comarcals

14/12/2022 12:00

Reunió Grup de Treball del Pirineu

15/12/2022 08:15

Reunió vice-presidents

15/12/2022 12:30

Consell d'Administració del Patronat a l'Espai Cràter d'Olot

15/12/2022 16:00

Consell Assessor General del Patronat a l'Espai Cràter d'Olot

12/12/2022 08:30

Tribunal: Entrevista selecció plaça Responsable Online

12/12/2022 12:00

Reunió de Presidència

13/12/2022 09:00

Obertura sobre Aa-b de la licitació de Streaming

13/12/2022 13:45

Reunió telemàtica amb els Consells Comarcals