16/05/2022 13:13:12

La seu electrònica (Seu-e) del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA és un punt d’accés disponible per als ciutadans, les entitats, les empreses i les administracions públiques a través de les xarxes de telecomunicacions, mitjançant el qual es difonen els tràmits i serveis que presta aquest organisme i es fa pública informació institucional i de gestió administrativa de l’entitat.

Agenda

17/05/2022 17:00

Assistència a la Comissió Assessora del President

18/05/2022 13:00

Reunió amb Fundació Gala Dalí

19/05/2022 08:15

Reunió amb l'equip de Direcció i els Vicepresidents primer i segon del Patronat

19/05/2022 09:00

Assistència Jornada Final Projecte Transcat

19/05/2022 16:00

Reunió amb Renfe-SNCF

25/05/2022 12:30

Assistència al Consell de Direcció ACT

26/05/2022 08:15

Reunió amb l'equip de Direcció i els Vicepresidents primer i segon del Patronat

26/05/2022 17:00

Assistència al Consell d'Administració del Patronat

17/05/2022 17:00

Assistència a la Comissió Assessora del President

18/05/2022 13:00

Reunió amb Fundació Gala Dalí

19/05/2022 08:15

Reunió amb l'equip de Direcció i els Vicepresidents primer i segon del Patronat

19/05/2022 09:00

Assistència Jornada Final Projecte Transcat