08/08/2022 08:39:33

La seu electrònica (Seu-e) del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA és un punt d’accés disponible per als ciutadans, les entitats, les empreses i les administracions públiques a través de les xarxes de telecomunicacions, mitjançant el qual es difonen els tràmits i serveis que presta aquest organisme i es fa pública informació institucional i de gestió administrativa de l’entitat.

Agenda

30/08/2022 17:00

Assistència a la Comissió Assessora del President

30/08/2022 17:00

Assistència a la Comissió Assessora del President